Kuponginlösen AB

InfoManager.

InfoManager

Det finns många parametrar att utgå ifrån när du ska följa upp och utvärdera en kampanj. Med vårt analysverktyg InfoManager får du genom några mus-klick tillgång till alla dina kampanjer inom handeln. InfoManager är en snabb webbtjänst som är öppen dygnet runt. Givetvis kan du alltid beställa enskilda rapporter för specifika kampanjer.

Nya siffror dagligen.
Du kan dagligen följa hur kampanjen – eller kampanjerna – går i varje butik och kedja i respektive kategori. Via InfoManager kan du se rabattkostnaden ända ner på butiksnivå. Resultatet exporteras enkelt till företagets affärssystem eller presenteras i grafer.

"Kampanjsammanfattning"
Rapporten Kampanjsammanfattning visar med en lättöverskådlig bild hur din kampanj har gått.

  • Total inlösen och kostnader för producenten
  • Total inlösen per vecka
  • Total inlösen per block
  • Total inlösen, uppdelat på 8 geografiska områden.

Här kan du dessutom se hur inlösen ser ut i förhållande till antalet hushåll i regionen.

Aregion_copy

kedja

Riks

 

Till kampanjanmälan

gogreen270x130Alt2

Kundcase: Mobila produktcheckar

Kundcase: Mobila produktcheckar

Kuponginlösen blir ClearOn - Se film >>

filmbildkassagirot