Kuponginlösen AB

Kuponginlösen

Finansiell information

Belopp i KSEK 2014 2013 2012 2011
Omsättning 208 414 173 343 183 627 198 249
Rörelseresultat 31 865 22 471 -3218 30 815
Resultat efter fin. poster 32 777 23 470 -3472 33 010
Vinstmarginal i % 15,73 13,72 -0,47 17,0
Balansomslutning 210 541 236 627 188 096 193 223
Förmedlat belopp
Kuponger 423 309 388 179 403 200 336 919
Värdeavier 2 158 786 2 052 152 1 160 118 870 439
Räkningar 2 291 707 2 120 744 2 079 700 2 035 100
Övriga nyckeltal
Medeltal anställda 64 60 56 54
 

Branschsystem för Clearing

Vad menar vi med Clearing

Betala räkningar i butik

Betala räkningar i butik

Kuponginlösen blir ClearOn - Se film >>

filmbildkassagirot