Kuponginlösen AB

Kuponginlösen

Historia

Kupongens historia börjar 1968 då ledande leverantörer av dagligvaror introducerade ett nytt sätt att få kunderna att pröva nya produkter och skapa merförsäljning i butik. Kupongerna blev snabbt så populära att handeln uppmanade leverantörerna att förenkla hanteringen. Därför startades ClearOn av Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF.

Under de senaste åren har bankerna successivt begränsat möjligheten för kunder att utföra enklare ärenden över disk och Svensk Kassaservice har lagts ner. ClearOns förmåga att utveckla nya lösningar gav oss tidigt en position som ett ledande clearingföretag. Som ett komplement till betaltjänster över disk har ClearOn etablerat Kassagirot i handeln.

 

Branschsystem för Clearing

Vad menar vi med Clearing

Betala räkningar i butik

Betala räkningar i butik

Kuponginlösen blir ClearOn - Se film >>

filmbildkassagirot